Промишлените павилиони позволяват да се използват при трудни условия в производствените съоръжения допирни или нетъч промишлени компютри и монитори. Произвежда се ергономично специално проектирано според проекта, мястото, което трябва да се използва, и изискванията за използване . Електростатичната боя за фурна осигурява дълготрайност в продължение на много години.


Kiosk