Готови ли сте да работите с изкуствен интелект?


Edge AI
AI прави хардуера лесен

Благодарение на AI Edge, AI алгоритмите, използващи данни (данни от сензори или сигнали), създадени на полеви хардуер, се обработват локално на хардуерно устройство, като по този начин се намалява времето за обработка.

AI
Предефиниране на вероятностните граници

Докато приложенията с изкуствен интелект постепенно навлизат в ежедневието ни по различен начин, те също започват да управляват индустриални процеси.

Блог


Advantages of Fanless Industrial Panel PC

Unlock reliability, durability, and silence with fanless industrial panel PCs, perfect for demanding environments.

The Importance of High Resolution in Process Automation

Harnessing the power of high-resolution imaging to enhance industrial process monitoring and control

Industrial Motherboards: Power Efficiency and Reliability in Harsh Environments

In today's demanding industrial landscape, industrial motherboards provide power efficiency, resilience, and precision for critical applications.

Industrial Panel PC Usage in Machine Vision Systems

Industrial panel PCs power machinel vision systems to automate and enhance large-scale production processes.

Advantages of Kiosk Use in Industry

Kiosks have become ubiquitous in various industries, revolutionizing customer service and streamlined operations.

The Importance of Operating Temperature in Industrial Computers

Industrial panel PCs are designed for rugged environments, so testing them is crucial to ensure they can handle the heat.

What are the Usage Areas of Industrial Panel PC?

Delving into the rigorous testing and versatile applications of industrial panel PCs.

Industrial Panel PC Applied in MES System

In today's competitive market, companies are increasingly adopting MES to ensure smooth production and efficient resource management.