Готови ли сте да работите с изкуствен интелект?


Edge AI
AI прави хардуера лесен

Благодарение на AI Edge, AI алгоритмите, използващи данни (данни от сензори или сигнали), създадени на полеви хардуер, се обработват локално на хардуерно устройство, като по този начин се намалява времето за обработка.

AI
Предефиниране на вероятностните граници

Докато приложенията с изкуствен интелект постепенно навлизат в ежедневието ни по различен начин, те също започват да управляват индустриални процеси.

Блог


10th Generation Processors in Industrial PCs: The New Face of Power

IPC4 brings a breath of fresh air to industrial computing with Intel Core i5 10th generation processors: Combining Powerful Performance and Advanced Technology!

Differences Between PCAP [Capacitive] and Resistive Touch Screens

Although PCAP has been used frequently lately, we also wanted to explain resistive screens.

Industrial Revolution 4.0: A Plan for Robots to Take Over the World?

Industrial Revolution 4.0: A Plan for Robots to Take Over the World?

The Criterias to Consider Before Buying Industrial Panel PC

We have brought together what you need to consider when choosing an Industrial Panel PC.

Windows or Android? Which is best?

Windows or Android? Which is best for your application